Přejít na měsíc:


1 leden 2015

9.
pátek
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
úterý
 • Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
26.
pondělí
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za listopad 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za prosinec 2014
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)
 • Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2014
 • Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2014
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2014
 • výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec 2014

nahoru


2 únor 2015

2.
pondělí
 • Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2014
 • Daň z nemovitých věcí
 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015
 • Daň silniční
 • daňové přiznání a daň za rok 2014
 • Biopaliva
 • hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
9.
pondělí
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za prosinec 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
16.
pondělí
 • Daň z příjmů
 • podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2015 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2014
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
20.
pátek
 • Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
24.
úterý
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za prosinec 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
středa
 • Spotřební daň
 • daňové přiznání za leden 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2015 (pokud vznikl nárok)
 • Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za leden 2015
 • souhrnné hlášení za leden 2015
 • výpis evidence za leden 2015
 • Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2015

nahoru


2 březen 2015

2.
pondělí
 • Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2015
 • podání vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014
 • Odvod z loterií a jiných podobných her
 • podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2014
12.
čtvrtek
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za leden 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
16.
pondělí
 • Daň z příjmů
 • čtvrtletní záloha na daň
 • podání hlášení platebního zprostředkovatele
20.
pátek
 • Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014
 • Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
25.
středa
 • Spotřební daň
 • daňové přiznání za únor 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2015 (pokud vznikl nárok)
 • Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za únor 2015
 • souhrnné hlášení za únor 2015
 • výpis a evidence za únor 2015
 • Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2015
27.
pátek
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za leden 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
31.
úterý
 • Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2015

nahoru


4 duben 2015

1.
středa
 • Daň z příjmů
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2014
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • Pojistné
 • podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
 • podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2014
9.
čtvrtek
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
středa
 • Daň silniční
 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2015
20.
pondělí
 • Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň k MOSS
 • Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 • Odvod z loterií a jiných podobných her
 • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2015
24.
pátek
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za únor 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
27.
pondělí
 • Spotřební daň
 • daňové přiznání za březen 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2015 (pokud vznikl nárok)
 • Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2015
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a březen 2015
 • výpis evidence za 1. čtvrtletí a březen 2015
 • Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2015
30.
čtvrtek
 • Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2015

nahoru


5 květen 2015

11.
pondělí
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
středa
 • Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
25.
pondělí
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2015 (pokud vznikl nárok)
 • Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za duben 2015
 • souhrnné hlášení za duben 2015
 • výpis z evidence za duben 2015
 • Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2015

nahoru


6 červen 2015

1.
pondělí
 • Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2015
 • Daň z nemovitých věcí
 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
9.
úterý
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za duben 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
pondělí
 • Daň z příjmů
 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
22.
pondělí
 • Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
24.
středa
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za duben 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
25.čtvrtek
 • Spotřební daň
 • daňové přiznání za květen 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2015 (pokud vznikl nárok)
 • Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za květen 2015
 • souhrnné hlášení za květen 2015
 • výpis z evidence za květen 2015
 • Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2015
30.
úterý
 • Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2015

nahoru


7 červenec 2015

1.
středa
 • Daň z příjmů
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 • Pojistné
 • podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce
10.
pátek
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za květen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
středa
 • Daň silniční
 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2015
20.
pondělí
 • Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň k MOSS
 • Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 • Odvod z loterií a jiných podobných her
 • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2015
27.
pondělí
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za květen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2015 (pokud vznikl nárok)
 • Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2015
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2015
 • výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen 2015
 • Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2015
31.
pátek
 • Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2015

nahoru


8 srpen 2015

10.
pondělí
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za červen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
čtvrtek
 • Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
24.
pondělí
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za červen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červenec 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2015 (pokud vznikl nárok)
25.
úterý
 • Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za červenec 2015
 • souhrnné hlášení za červenec 2015
 • výpis z evidence za červenec 2015
 • Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2015
31.
pondělí
 • Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2015
 • Daň z nemovitostí
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

nahoru


9 září 2015

9.
středa
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za červenec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
úterý
 • Daň z příjmů
 • čtvrtletní záloha na daň
21.
pondělí
 • Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
24.
čtvrtek
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za červenec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
pátek
 • Spotřební daň
 • daňové přiznání za srpen 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2015 (pokud vznikl nárok)
 • Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za srpen 2015
 • souhrnné hlášení za srpen 2015
 • výpis z evidence za srpen 2015
 • Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2015
30.
středa
 • Daň z přidané hodnoty
 • poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
 • Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2015

nahoru


10 říjen 2015

12.
pondělí
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za srpen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
čtvrtek
 • Daň silniční
 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2015
20.
úterý
 • Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
 • Odvod z loterií a jiných podobných her
 • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2015
26.
pondělí
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za srpen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2015 (pokud vznikl nárok)
 • Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí 2015 a za září 2015
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2015 a za září 2015
 • výpis z evidence za 3. čtvrtletí 2015 a za září 2015
 • Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2015

nahoru


11 listopad 2015

2.
pondělí
 • Daň z přidané hodnoty
 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
 • Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2015
9.
pondělí
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za září 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
pátek
 • Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
25.
středa
 • Spotřební daň
 • daňové přiznání za říjen 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2015 (pokud vznikl nárok)
 • splatnost daně za září 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 • Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za říjen 2015
 • souhrnné hlášení za říjen 2015
 • výpis z evidence za říjen 2015
 • Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2015
30.
pondělí
 • Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2015
 • Daň z nemovitostí
 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5000 Kč)

nahoru


12 prosinec 2015

10.
čtvrtek
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za říjen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
úterý
 • Daň z příjmů
 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • Daň silniční
 • záloha na daň za říjen a listopad 2015, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
21.
pondělí
 • Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
28.
pondělí
 • Spotřební daň
 • splatnost daně za říjen 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2015
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2015 (pokud vznikl nárok)
 • Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za listopad 2015
 • souhrnné hlášení za listopad 2015
 • výpis z evidence za listopad 2015
 • Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2015
31.
čtvrtek
 • Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2015nahoru

Související kalendáře


Kalendář online

Proč kupovat papírový kalendář, když můžete mít online kalendář zdarma a přístupný odkudkoliv? Naplánuj to je český internetový kalendář, kam můžete ukládat své vlastní události a připomínky.

Zjistit více >