Přejít na měsíc:


1 leden 2013

9.
středa
Spotřební daň
 • splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
21.
pondělí
Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
24.
čtvrtek
Spotřební daň
 • splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
pátek
Spotřební daň
 • daňové přiznání za prosinec 2012
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2012 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2012
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2012
 • výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec 2012
Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2012
31.
čtvrtek
Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2012
Daň z nemovitostí
 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2013
Daň silniční
 • daňové přiznání a daň za rok 2012
Biopaliva
 • hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

nahoru


2 únor 2013

11.
pondělí
Spotřební daň
 • splatnost daně za prosinec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
pátek
Daň z příjmů
 • podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2013 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2012
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
20.
středa
Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25.
pondělí
Spotřební daň
 • splatnost daně za prosinec 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za leden 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2013 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za leden 2013
 • souhrnné hlášení za leden 2013
 • výpis evidence za leden 2013
Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2013
28.
čtvrtek
Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2013
Odvod z loterií a jiných podobných her
 • podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2012

nahoru


3 březen 2013

1.
pátek
Daň z příjmů
 • podání vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012
12.
úterý
Spotřební daň
 • splatnost daně za leden 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
pátek
Daň z příjmů
 • čtvrtletní záloha na daň
 • podání hlášení platebního zprostředkovatele
20.
středa
Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012
Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
25.
pondělí
Spotřební daň
 • daňové přiznání za únor 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2013 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za únor 2013
 • souhrnné hlášení za únor 2013
 • výpis a evidence za únor 2013
Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2013

nahoru


4 duben 2013

2.
úterý
Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2013
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2013
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
Daň darovací
 • podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů
9.
úterý
Spotřební daň
 • splatnost daně za únor 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
pondělí
Daň silniční
 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2013
22.
pondělí
Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
Odvod z loterií a jiných podobných her
 • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2013
24.
středa
Spotřební daň
 • splatnost daně za únor 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
čtvrtek
Spotřební daň
 • daňové přiznání za březen 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2013 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2013
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a březen 2013
 • výpis evidence za 1. čtvrtletí a březen 2013
Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2013
30.
úterý
Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2013

nahoru


5 květen 2013

10.
pátek
Spotřební daň
 • splatnost daně za březen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
pondělí
Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
27.
pondělí
Spotřební daň
 • splatnost daně za březen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2013 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za duben 2013
 • souhrnné hlášení za duben 2013
 • výpis z evidence za duben 2013
Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2013
31.
pátek
Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2013
Daň z nemovitostí
 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

nahoru


6 červen 2013

10.
pondělí
Spotřební daň
 • splatnost daně za duben 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
17.
pondělí
Daň z příjmů
 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.
čtvrtek
Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
24.
pondělí
Spotřební daň
 • splatnost daně za duben 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
25.úterý
Spotřební daň
 • daňové přiznání za květen 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2013 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za květen 2013
 • souhrnné hlášení za květen 2013
 • výpis z evidence za květen 2013
Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2013

nahoru


7 červenec 2013

1.
pondělí
Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2013
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
10.
středa
Spotřební daň
 • splatnost daně za květen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
pondělí
Daň silniční
 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2013
22.
pondělí
Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
Odvod z loterií a jiných podobných her
 • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2013
25.
čtvrtek
Spotřební daň
 • splatnost daně za květen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2013 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2013
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2013
 • výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen 2013
Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2013
31.
středa
Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2013

nahoru


8 srpen 2013

9.
pátek
Spotřební daň
 • splatnost daně za červen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
úterý
Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
26.
pondělí
Spotřební daň
 • splatnost daně za červen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červenec 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2013 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za červenec 2013
 • souhrnné hlášení za červenec 2013
 • výpis z evidence za červenec 2013
Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2013

nahoru


9 září 2013

2.
pondělí
Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2013
Daň z nemovitostí
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
9.
pondělí
Spotřební daň
 • splatnost daně za červenec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
16.
pondělí
Daň z příjmů
 • čtvrtletní záloha na daň
20.
pátek
Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
24.
úterý
Spotřební daň
 • splatnost daně za červenec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
25.
středa
Spotřební daň
 • daňové přiznání za srpen 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2013 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za srpen 2013
 • souhrnné hlášení za srpen 2013
 • výpis z evidence za srpen 2013
Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2013
30.
pondělí
Daň z přidané hodnoty
 • poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2013

nahoru


10 říjen 2013

10.
čtvrtek
Spotřební daň
 • splatnost daně za srpen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
15.
úterý
Daň silniční
 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2013
21.
pondělí
Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
Odvod z loterií a jiných podobných her
 • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2013
25.
pátek
Spotřební daň
 • splatnost daně za srpen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2013 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí 2013 a za září 2013
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2013 a za září 2013
 • výpis z evidence za 3. čtvrtletí 2013 a za září 2013
Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2013
31.
čtvrtek
Daň z přidané hodnoty
 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH
Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2013

nahoru


11 listopad 2013

11.
pondělí
Spotřební daň
 • splatnost daně za září 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
20.
středa
Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
25.
pondělí
Spotřební daň
 • daňové přiznání za říjen 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2013 (pokud vznikl nárok)
 • splatnost daně za září 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za říjen 2013
 • souhrnné hlášení za říjen 2013
 • výpis z evidence za říjen 2013
Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2013

nahoru


12 prosinec 2013

2.
pondělí
Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2013
Daň z nemovitostí
 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5000 Kč)
10.
úterý
Spotřební daň
 • splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
16.
pondělí
Daň z příjmů
 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
Daň silniční
 • záloha na daň za říjen a listopad 2013, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
20.
pátek
Daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
Pojistné
 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
27.
pátek
Spotřební daň
 • splatnost daně za říjen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2013 (pokud vznikl nárok)
Daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a daň za listopad 2013
 • souhrnné hlášení za listopad 2013
 • výpis z evidence za listopad 2013
Energetické daně
 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2013
31.
úterý
Daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2013

nahoru

Související kalendáře


Kalendář online

Proč kupovat papírový kalendář, když můžete mít online kalendář zdarma a přístupný odkudkoliv? Naplánuj to je český internetový kalendář, kam můžete ukládat své vlastní události a připomínky.

Zjistit více >