Jiří je nejčastější české mužské jméno. V současné době ho nosí zhruba 315 000 Čechů. Za svou četnost vděčí zejména své velké popularitě od 40. do 80. let 20. století. Dnes již jméno Jiří mezi novorozenci tak rozšířené není, ale i tam patří do první dvacítky.

Původ jména Jiří není zcela jasný. Podle jedné teorie pochází slovo "Jiří" z řeckého geórgos, což je složenina slov "země" a "práce". Geórgos tedy znamená "vinař", "pěstitel", "farmář", "zemědělec", "rolník". Nabízí se ale také staroslovanský původ jména. Srovnejte s ruským slovem jurkij znamenající "mrštný", "hbitý", "obratný". V tomto případě by ke spodobnění s řeckým geórgos došlo později. Je také možné, že se oba původy prolínají.

Statistické údaje

Následující tabulka uvádí četnost jména Jiří v ČR a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání posledních let, pro které jsou dostupné údaje MV ČR - lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Jméno Jiří

RokČetnostPořadí
1999331 6491.
2002328 8841.
2009315 3691.

Zdroj: WikipediaTip

Nepamatujete si narozeniny a svátky svých přátel? Zapoměli jste někdy na výročí? Používejte náš online kalendář a už nikdy se Vám to nestane.

Kalendář online

Proč kupovat papírový kalendář, když můžete mít online kalendář zdarma a přístupný odkudkoliv? Naplánuj to je český internetový kalendář, kam můžete ukládat své vlastní události a připomínky.

Zjistit více >