Ženské jméno Eva, hebrejsky Chawwá, lze přeložit jako Živa, neboť vychází ze stejného slovního kořene jako sloveso chájá, které má význam "žít". Tímto jménem nazval podle biblické tradice první člověk ("Adam") svou ženu.

Statistické údaje

Následující tabulka uvádí četnost jména Eva v ČR a pořadí mezi ženskými jmény ve srovnání tří let, pro které jsou dostupné údaje MV ČR - lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Jméno Eva

RokČetnostPořadí
1999163 5624.
2002163 2384.
2009160 3173.


Tip

Nepamatujete si narozeniny a svátky svých přátel? Zapoměli jste někdy na výročí? Používejte náš online kalendář a už nikdy se Vám to nestane.

Kalendář online

Proč kupovat papírový kalendář, když můžete mít online kalendář zdarma a přístupný odkudkoliv? Naplánuj to je český internetový kalendář, kam můžete ukládat své vlastní události a připomínky.

Zjistit více >